• Internetas
  • Fiksuotas

Meanta CR9000PVR

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Sistemos nustatymai.
2. Mygtukų ▲▼ pagalba pasirinkite punktą Sistemos perkrovimas ir spauskite OK.
3. Pasirinkite Atstatyti į gamyklinę būklę ir spauskite OK.
4. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
5. Atsiradus lentelei „Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ?“ valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK.

 

2 žingsnis. Kanalų paieška

Po trumpos pertraukėlės imtuvas automatiškai persikraus ir pereis į imtuvo kalbos pasirinkimo meniu.
1. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite laiko zoną (GMT +2:00) ir spauskite OK.
3. Lentelėje „Žiemos/vasaros laikas“ pasirinkite UK / Europa ir spauskite OK.
4. Paieškos režimas mygtukais ◄► pasirinkite Rankinis.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis ir surinkite 4500 MHz dažnį spauskite OK.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių perdavimo sparta surinkite 6875 irspauskite OK.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą QAM režimas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite QAM 64.
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos tipas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Visi kanalai.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Įjungti.
10. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir spauskite OK.
11. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys lentelė „Palydovo paieška“, spauskite OK.

 

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.
1. Spauskite Meniu.
2. Mygtukais ◄► pasirinkite punktą Sistemos nustatymai.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą A / V Išvesties nustatymai ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Video išvesties režimas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite RGB arba CVBS ir spauskite OK.
5. Spauskite Meniu.

Atgal Siųsti nuorodą