• Internetas
  • Fiksuotas

KAON K-E-2220CO

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Sistemos nustatymas ir spauskite OK (Gerai).
2. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Gamykliniai nustatymai spauskite OK.
4. Atsiradus lentelei „Visi kanalų ir sistemos nustatymai bus ištrinti. Ar Jūs tikrai norite tęsti?" spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

 

2 žingsnis. Kanalų paieška

Po trumpos pertraukėlės imtuvas automatiškai pereis į Pradinio diegimo meniu. Pradinio diegimo sistema padės Jums pasirinkti meniu kalbą, garso takelio kalbą ir subtitrų kalbą. Kalbas galėsite pasirinkti valdymo pulto mygtukais ▲▼ ir patvirtinti OK.
1. Punkte Meniu kalba mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
2. Punkte Garso kalba mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
3. Punkte Subtitrų kalba mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
4. Punkte Vietinis laikas mygtukų ◄► pagalba pasirinkite GMT + 3:00 ir spauskite OK.
5. Punkte Kanalų paieška mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Automatinė paieška spauskite OK.
6. Punkte Paieškos pradžia skaičių mygtukų pagalba surinkite 450.000 MHz dažnį.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos pabaiga ir surinkite 862.000 MHz dažnį.
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių greitis ir surinkite 6875.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Moduliacija, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite 64-QAM ir spauskite OK.
10. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas „Paieška baigta“, spauskite OK dar kartą OK ir dar kartą OK.

 

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.
1. Spauskite Meniu.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Sistemos nustatymas ir spauskite OK.
3. Jei slaptažodis nėra keistas, surinkite 0000.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą SCART išėjimas ir spauskite OK.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite RGB ir spauskite OK, po to spauskite Meniu ir dar kartą Meniu.

Atgal Siųsti nuorodą