• Internetas
  • Fiksuotas

Homecast C3300CO

 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Instaliacija ir spauskite OK (Gerai).
2. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu Prašau suvesti slaptažodį, jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Atstatyti gamyklinius nustatymus, spauskite OK. Šiame meniu Jūs galite pasirinkti šiuos atstatymų tipus:

  • Visi - bus ištrinti visi ankstesni nustatymai, apsauga nuo vaikų ir mėgstami kanalai ir pan.
  • Kanalų sąrašas - ištrinami visi esami kanalai.

4. Valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Kanalų sąrašas ir spauskite OK.
5. Atsiradus lentelei STB bus nustatytas į gamyklinę būklę. Ar Jūs norite tęsti? valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK.

 

2 žingsnis. Kanalų paieška

1. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Rankinė paieška ir spauskite OK.
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis ir skaičių mygtukų pagalba surinkite 450000 MHz dažnį.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Symbol Rate ir surinkite 6875.
4. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Moduliacija, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite 64-QAM.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos režimas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Laisvi+CAS.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paslaugos tipas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite TV+RADIO ir spauskite OK.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Leisti ir spauskite OK.
8. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas Ar Jūs norite išsaugoti pakeitimus?, valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK.
9. Norint išsaugoti kanalų sąrašą, spauskite EXIT mygtuką.

 

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas
1. Spauskite Meniu.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą STB nustatymai ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Išvesties nustatymai ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą SCART išvestis, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite RGB arba CVBS ir spauskite OK. Po to spauskite Meniu.F

Atgal Siųsti nuorodą