• Internetas
  • Fiksuotas

Global GCR 300CX

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Gamykliniai nustatymai ir spauskite OK (Gerai).
2. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 ir spauskite OK.
Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

 

2 žingsnis. Kanalų paieška

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite kalbą ir spauskite OK.
2. Punkte Nustatymas spauskite OK.
3. Pasirinkite punktą Linear Scan ir spauskite OK.
4. Punkte Pradinis dažnis naudodami skaičių mygtukus įveskite 450.000 MHz dažnį.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Galutinis dažnis įveskite 854.000 MHz dažnį.
6. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pridėti simbolį ir naudodami skaičių mygtukus įveskite 6875.
7. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Moduliacija ir naudodami mygtukus ◄► pasirinkite 64 QAM.
8. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Žingsnis ir ◄► mygtukų pagalba pasirinkite 8 MHz.
9. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška ir ◄► mygtukų pagalba pasirinkite Įjungti.
10. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Ieškoti paspauskite OK.
11. Pasibaigus paieškai spauskite Meniu - Išeiti.

 

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.
1. Esant bet kurio kanalo vaizdui spauskite Meniu mygtuką.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Vartotojo pasirinkimai ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Video formatas, mygtukais ◄► pasirinkite režimą RGB ir spauskite OK.
4. Po to spauskite EXIT ir dar kartą EXIT.

Atgal Siųsti nuorodą