• Internetas
  • Fiksuotas

Entellbox ECR-510PVR

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite punktą Instaliacija ir mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Sistemos perkrovimas spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Atstatyti į gamyklinę būklę ir spauskite OK, jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ? mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

 

2 žingsnis. Kalbos ir laiko nustatymas

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite kalbą ir spauskite OK.
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite laiko zoną (GTM +3:00) ir spauskite OK.
3. Žiemos/vasaros laikas pasirinkite Išjungti ir spauskite OK.

 

3 žingsnis. Kanalų paieška

1. Paieškos režimas mygtukais ◄► pasirinkite Rankinis.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis naudodami skaičių mygtukus įveskite 450.0 MHz dažnį ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių perdavimo sparta skaičių mygtukus įveskite 6875 ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą QAM režimas ir mygtukais ◄► pasirinkite QAM 64 moduliaciją.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos tipas mygtukais ◄► pasirinkite Visi kanalai.
6. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška mygtukais ◄► pasirinkite Įjungti.
7. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir spauskite OK.
8. Pasibaigus kanalų paieškai ekrane pasirodo lentelė Kanalų paieška, spauskite OK.

 

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.
1. Spauskite Meniu.
2. Mygtukais ◄► pasirinkite punktą Sistemos nustatymai.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą A / V Išvesties nustatymai ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Video išvesties režimas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite RGB arba CVBS. Po to spauskite Exit.

 

Norėdami sustabdyti instrukciją paspauskite su pele rodomą įrašą.

 

Atgal Siųsti nuorodą