• Internetas
  • Fiksuotas

Dizipia DC-3400CX

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Sistemos nustatymai ir spaukite OK.
2. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradiniai nustatymai ir spauskite OK.
4. Atsiradus lentelei Ši funkcija pakeis visus nustatymus į gamyklinius. Ar norite tęsti ? spauskite OK.

 

2 žingsnis. Kanalų paieška

1. Mygtukais ▲▼ pasirinkite kalbą ir spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Instaliavimas ir spauskite OK.
3. Ekrane kaip ir pirmame žingsnyje pasirodo lentelė Slaptažodis. Įveskite slaptažodį 0000
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Rankinė paieška ir spauskite OK.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis ir paspaudę žalią mygtuką įveskite 4500 MHz dažnį.
6. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių sparta ir įveskite simbolių perdavimo greitį - 6875.
7. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Konsteliacija, naudodami mygtukus ◄► pasirinkite 64-QAM.
8. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška, naudodami mygtukus ◄► pasirinkite ON.
9. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos parinktis, naudodami mygtukus ◄► pasirinkite ALL.
10. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir OK.
11. Pasibaigus paieškai, surastų kanalų pavadinimai bus parodyti ekrane. Paspauskite OK mygtuką ir žiūrėkite surastus kanalus.

Atgal Siųsti nuorodą