• Internetas
  • Fiksuotas

Amiko HD8140 T2/C

Vartotojo vadovas

 

Kanalų derinimas:

1 žingsnis - Įjungimas

1. Sujunkite priedėlio TV HDMI jungtį su HDMI lizdu televizoriuje naudodami HDMI-HDMI jungiamąjį laidą arba sujunkite su SCART lizdu televizoriuje naudodami SCART-SCART jungiamąjį laidą. (SVARBU: Naudokite tik vieną iš pasirinktujų jungčių!!!)

2. Prijunkite Kabelinės Televizijos (DVB-C) kabelį prie TUNER IN jungties.

3. Įdėkite atkodavimo kortelę.

4. Įjunkite TV priedėlio pagrindinį jungiklį į ON buseną [Galinėje TV priedėlio dalyje].

 

2 žingsnis - senų kanalų ištrynimas

1. Jei TV priedėlį jungiate pirmą kartą, eikite prie 3 žingsnio.

2. Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką MENU. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Sistema. Patvirtinimui spaudžiame OK.

3. Mygtukais ▲▼ pasirenkame Nustatymai pagal nutylėjimą. Spaudžiame OK.

4. Mygtukais ▲▼ pasirinkti punktą Ištrinti visus kanalus. Patvirtiname pasirinkdami Taip ir spaudžiame OK.

 

3 žingsnis - kanalų paieška

1. Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką MENU. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Montavimas. Patvirtinimui spaudžiame OK.

2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Kabeliniai nustatymai. Vėl spaudžiam OK.

3. Valdymo pulto pagalba įvedame nustatymus:

  • TP numeris 34/86
  • Dažnis 450.0
  • Simbolių greitis 6875
  • Moduliacija QAM-64
  • LCN įjungti

4. Norėdami pradėti kanalų paiešką, spauskite žalią mygtuką. Kairiame lange galėsite matyti informaciją apie surastus naujus kanalus. 

DĖMESIO! Kanalų paieška gali užtrukti iki kelių minučių. Būkite kantrūs.

5. Pasibaigus kanalų paieškai, kairiame lange vėl matysite ankstesnius MENU punktus. Išėjimui iš Menu spauskite mygtuką EXIT.

Atgal Siųsti nuorodą