• Internetas
  • Fiksuotas

Splius / Televizija / Kabelinė TV / Papildomų paslaugų kainos

Papildomų paslaugų kainos

Atmintinė vartotojui dėl nemokamų papildomų paslaugų suteikimo

Pasirašius terminuotą televizijos (KTV/SKTV/IPTV) ar interneto paslaugų teikimo sutartį, klientui suteikiama fiksuota nuolaida papildomoms paslaugoms, kurios dydis priklauso nuo sutarties laikotarpio trukmės. Suteiktą fiksuotą nuolaidą bet kokiomis dalimis galima panaudoti tik papildomoms paslaugoms, kurios pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Darbams panaudotų medžiagų kaina į papildomų darbų įkainį neįskaičiuota. Už reikiamos įrangos įsigijimą klientas moka pagal įmonės parduodamos įrangos kainoraštį. Kliento sprendimu fiksuota nuolaida gali būti taikoma visai atitinkamos papildomos paslaugos kainai arba jos daliai. Fiksuota nuolaida yra vienkartinė, galioja tol, kol galioja trumpiausias paslaugos naudojimosi laikotarpis. Išnaudojus visą nuolaidą, nuolaida papildomoms paslaugoms nebetaikoma. 

 

Sutarties trukmė

Fiksuotos nuolaidos dydis

1 metai

15.00 EUR

2 metai

30.00 EUR

3 metai

50.00 EUR

 

Televizijos (KTV/SKTV) papildomos paslaugos

Paslauga

Vertė

1

TV/SKTV imtuvo derinimo darbai (automatinis, 1 TV)

3.00 EUR

2

Kanalų eiliškumo derinimas pagal kliento pageidavimą (1 TV)

nuo 3.00 EUR

3

Kabelio sudūrimo darbai

9.00 EUR

4

TV paslaugos adreso keitimas

9.00 EUR

5

Pakartotinas paslaugos pajungimas*

6.00 EUR

6

Kabelis su  tvirtinimu**

1.00 EUR/m.

7

Meistrų darbo valanda (remonto ir/arba derinimo darbai)***

18.00 EUR/val.

8

Meistrų atvažiavimas

3.00 EUR

* Taikomas, kuomet paslaugos/ų tiekimas buvo laikinai sustabdytas ilgesniam nei 3 mėn. per einamuosius metus. Minimali paslaugos laikino sustabdymo trukmė 1 mėn., maksimali paslaugos laikino sustabdymo bendra trukmė 6 mėnesiai per 1 kalendorinius metus. Tokiu atveju, jei Užsakyme yra numatytas Trumpiausias naudojimosi Paslaugomis laikotarpis ir jis nėra pasibaigęs, sutarties  trumpiausias naudojimosi paslaugomis terminas prasitęsia tiek mėnesių kiek buvo laikinas Paslaugos/ų sustabdymas. Šis punktas taip pat gali būti taikomas kuomet televizijos paslauga buvo sustabdyta bendrovės iniciatyva už įsiskolinimą. Šiam punktui fiksuota nuolaida papildomoms paslaugoms netaikoma.
** Kredito eurais galima sumokėti  0.70 EUR už 1 metrą kabelio su tvirtinimu paslaugą. Likusi suma apmokama pagal pateiktą sąskaitą.
*** Darbo laikas apvalinamas 10 minučių tikslumu. 1 minutė = 0.30 EUR, bet ne mažesnė suma kaip 3.00 EUR.

Atgal Siųsti nuorodą