• Internetas
 • Televizija
 • Fiksuotas

Splius / Pagalba / Belaidis (WiFi) interneto ryšys

Patarimai dėl belaidžio (WiFi) interneto ryšio kokybės

 

Kas yra WiFi?

WiFi belaidžio ryšio technologija leidžia perduoti duomenis panaudojant plačiajuostį ryšį, todėl paprastai WiFi vadiname belaidžiu interneto ryšiu.

 

Belaidis internetas (WiFi)

Įprasta, jog biuruose, butuose, viešojo naudojimo įstaigose veikia belaidis interneto ryšys. Viešai naudoti skirtas belaidis internetas žymimas tokiu ženklu.

Kadangi daugelis gyventojų naudojasi belaidžiais (WiFi) įrenginiais, eteris yra labai užimtas. Tai reiškia, kad ne tik kaimynystėje veikiantys maršrutizatoriai gali trukdyti vienas kitam, bet ir WiFi linijos apkrovimas gali kelti trukdžius vieni kitiems. Dėl minėtų priežasčių WiFi ryšys gali veikti lėtai, strigti.

 

Trukdžiai, kliudantys belaidžiam internetui (WiFi)

Kliūčių, slopinančių belaidžio interneto ryšį, gali būti įvairių, todėl svarbu jas žinoti. Dažniausiai pasitaikančios kliūtys, lemiančios signalo stiprumą, yra:

 • betoninės sienos, perdangos;
 • buitinė technika, veikianti belaidžio (WiFi) ryšio diapazone (radijo telefonai, mikrobangų krosnelės, belaidžio ryšio apsaugos vaizdo kameros ir pan.);
 • kaimynų maršrutizatoriai;
 • WiFi tinkle pajungti keli įrenginiai (įrenginys, intensyviai naudojantis failų parsiuntimo programas, blogina ryšį visiems kitiems tinklo vartotojams, keli įrenginiai gali apkrauti maršrutizatorių);
 • įranga, užkrėsta virusais, gali prastinti ryšį visiems tinklo įrenginiams, prijungtiems prie WiFi tinklo;
 • intensyvus darbas kompiuteriu, nutolusiu nuo belaidžio interneto (WiFi) maršrutizatoriaus, gali bloginti belaidžio ryšio kokybę kitiems tinklo vartotojams.

 

Rekomendacijos, jeigu Jūsų netenkina belaidžiointerneto (WiFi) greitis

 • Atstumas. Išbandykite interneto ryšį 1–2 metrų atstumu nuo maršrutizatoriaus. Jeigu tokiu atstumu belaidžio interneto (WiFi) greitis geras, tuomet problema yra sienose ar kitose nepralaidžiose perdangose, kurios riboja spartų interneto veikimą.
 • Patikrinkite, ar esate prisijungę prie savo WiFi ryšio stotelės. Patikrinkite belaidžio interneto pavadinimą (SSID) ir ar jūs tikrai naudojate savo belaidžio interneto ryšį, o ne kitų, esančių tame pačiame diapazone.
 • Atjunkite nereikalingas programas. Maršrutizatoriaus našumą riboja nesiunčiamas turinys (kilobaitai), bet sujungimų ir paketų per sekundę skaičius. Jei naudojate P2P programas (pvz., „Utorrent“, „Bittorrent“), rekomenduojama jas išjungti.
 • Pakeiskite radijo kanalą. Belaidžio interneto veikimui gali trukdyti kitų belaidžių įrenginių signalai, kurie teršia eterį, tokiu atveju reikia pakeisti maršrutizatoriaus naudojamą radijo kanalą į laisvą. Jei nemokate to padaryti, skambinkite tel. 19955.
 • Kvieskite „Splius“ specialistą. Jei atlikote visus veiksmus, tačiau WiFi ryšio sparta yra bloga, kvieskite „Splius“ specialistą tel. 19955.
Atgal Siųsti nuorodą